[Từ vựng EV], Trung hòa Carbon (Carbon Neutral)

[Từ vựng EV], Trung hòa Carbon (Carbon Neutral)

Trung hòa carbon đề cập đến việc đạt được mức phát thải carbon dioxide ròng bằng không bằng cách cân bằng lượng khí thải carbon dioxide với việc loại bỏ (thường thông qua bù trừ carbon) hoặc đơn giản là loại bỏ hoàn toàn lượng khí thải carbon dioxide (quá trình chuyển đổi sang "nền kinh tế hậu carbon").

Trung hòa carbon đề cập đến việc đạt được mức phát thải carbon dioxide ròng bằng không bằng cách cân bằng lượng khí thải carbon dioxide với việc loại bỏ (thường thông qua bù trừ carbon) hoặc đơn giản là loại bỏ hoàn toàn lượng khí thải carbon dioxide (quá trình chuyển đổi sang "nền kinh tế hậu carbon"). Nó được sử dụng trong bối cảnh quá trình giải phóng carbon dioxide liên quan đến giao thông vận tải, sản xuất năng lượng, nông nghiệp và các quy trình công nghiệp. 

China welcomes Japan's 2050 goal for carbon neutrality - CGTN

Làm thế nào để một sản phẩm được gọi là sản phẩm trung hòa carbon?

Để đạt được chứng nhận trung hòa carbon, cần thực hiện các công tác sau:

  • tính toán Dấu chân carbon* của sản phẩm
  • phát triển kế hoạch hành động để giảm lượng khí thải CO2
  • tín dụng carbon để trung hoà lượng khí CO2 thải ra
  • thực hiện dựa trên kế hoạch giảm thiểu khí thải CO2 để duy trì chứng nhận trung hoà carbon

Chúng tôi rất hứng thú với vai trò trung hòa carbon trong hành trình phát triển bền vững của nhân loại vì điều này cho phép chúng ta giảm thiểu lượng khí CO2 nhanh chóng và mang lại nhiều lợi ích xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục hành động để giảm các tác động trực tiếp của khí thải CO2 lên trái đất. 

Lợi ích từ trung hoà carbon

Trung hoà carbon là một phương thức được quốc tế công nhận để con người có trách nhiệm hơn với môi trường về lượng khí thải CO2 không thể tránh khỏi trong sinh hoạt thường ngày cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trung hoà carbon nghĩa là khi một tấn khí CO2 thải ra sẽ được trung hoà bằng cách giảm cùng một lượng khí CO2 như vậy ở nơi khác. Điều này có thể thực hiện được thông qua việc tín dụng carbon để kích thích đầu tư vào các dự án giảm thiểu lượng khí thải CO2 trên toàn thế giới. Đó là cách nhanh nhất để giảm khí CO2 và là cách duy nhất để trung hòa carbon.